home Ostatní Dokažte kvality své firmy s pomocí certifikátů ISO

Dokažte kvality své firmy s pomocí certifikátů ISO

Chtěli byste zlepšit procesy ve své společnosti a zároveň ukázat svým partnerům a klientům, že máte své kvality? Kvalita se nejlépe dokazuje za pomoci certifikátů. Jak ovšem certifikát získat? Pro jeho získání je potřeba se obrátit na certifikační autoritu. Vhodnou volbou je certifikační autorita TSÜ, která je vytvořena jako slovenská pobočka německé certifikační společnosti TSÜ Technische Standards Überwachungs GmbH. Díky ní můžete získat kvality německé certifikace, ale za české ceny.

Jaké certifikáty můžete získat?

Certifikátů je celá řada a liší se mezi sebou. Velmi žádaný je například certifikát iso 9001. Jedná se o certifikaci systému managementu jakosti. ISO 9001 přináší doporučení, požadavky a pokyny pro organizaci, která chce prokázat svoji schopnost poskytovat kvalitní produkty a služby. Kvalita služeb by měla nejen odpovídat požadavku klientů, ale také by měla odpovídat právním předpisům. Hlavní zásadou je zde zaměření na zákazníka, aby byl spokojený. Je třeba dosahovat efektivního systému managementu. Lidé by měli být do jednotlivých úkolů zapojeni tak, aby každý znal svůj úkol a jejich kapacita byla využita neplno. Důležitý je také systémový přístup, trvalé zlepšování a mnoho dalšího.

K dispozici vám je také certifikát iso 45001. Tento certifikát je zaměřený na zajištění ochrany zdraví zaměstnanců a jejich bezpečnost při práci. Pracovníci i dodavatelé by měli být upozorňováni na termíny platnosti odborných školení a školení BOZP a PO. Díky těmto školením klesá úrazovost. Také se snižuje míra reklamací nebo poškození přístrojů či materiálu. Každý zodpovědný zaměstnavatel dbá na to, aby jeho zaměstnanci podstupovali co nejmenší rizika při práci. Máte o tento certifikát zájem? Možná budete mít zájem o jiné certifikáty. Společnost nabízí certifikace ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, 45001, EMAS, AQAP, 27001, 41001, 50001 a 20000-1, 2. Více informací najdete na iso-tsu.sk.